MESTRES DEL LLINATGE

S.S. Dudjom Rimpoché

S.S. Dudjom Rimpoché va néixer el 1904, en el si d’una familia noble a la província sur oriental tibetana de Pema Kö, que és una de les “terres amagades o secretes” de Padmasambhava. Reconegut com la encarnació de Dudjom Lingpa, un terton molt important (descobridor de tresors amagats o terma, en particular els relacionats amb la pràctica de Vajrakilaya). Dudjom Lingpa tingué la intenció de visitar el sur del Tíbet per revelar la terra sagrada de Pema Kö, però com ell fou incompaç de fer-ho, va preveure que el seu successor naixeria allà i ho revelaria ell mateix.

A la seva joventut, Dudjom Rimpoché va estudiar amb alguns dels mestres més destacats de la època. Va començar els seus estudis amb Khenpo Pema Aton a Ko, abans d’assistir a alguna de les grans universitats monàstiques del Tíbet central, com Mindrolling, Dorje Drak i Tarje Tingpoling; i del Tíbet oriental, com Khatok i Dzogchen.

Mindrolling fou el monestir al que Dudjom Rimpoché tornà per perfecionar la seva comprensió de la tradició Nyingma. Entre molts dels seus professors es troven Phungong Tulku Gyurme Ngedon Wangpo, Jedrung Trinlé Jampa Jungne, Gyurme Phendei Özer i Minling Dordzin Namdrol Gyatso.

L’àrea principal en la que Dudjom Rimpoché desplegà la seva activitat fou al Tíbet central, on es manté la tradició Mindrolling, especialment a Pema Chöling i altres llocs com les regions del sud del Tíbet: Kongpo i Puwo. Ell era conegut al Tíbet per la profunditat de la seva realització i  assoliments espirituals i exquisida erudició.

S.S. Dudjom Rimpoché

L'ESCOLA NYINGMA

L'escola més antiga del Tantra Budista.

Al segle VIII, el mestre tàntric hindú Padmasambhava va portar les àmplies i profundes ensenyances del Buda Sakyamuni a un petit grup de deixebles al Tíbet. El conjunt de mètodes que va impartir tenia com a finalitat el desenvolupament últim de la saviesa i la compassió. Segons aquesta visió, la naturalesa inherent pura dels éssers, a pesar de estar enfosquida per la ignorància, les passions neuròtiques i la agresivitat, roman totalment intacta. La realització d’aquesta naturalesa totalment desperta pot ser lograda en una sola vida. Trovar aquestes ensenyances ha sigut una molt rara fortuna.

El Budisme Tàntric del Tíbet, anomenat el vehicle Vajrayana o del Diamant, ha conservat tota la força de transmissió des de fa segles, en part degut a l’aïllament geogràfic del país. La línia de transmissió s’ha conservat gràcies als grans sostenidors del llinatge que donaren les seves vides per la continuitat i protecció d’aquest profund coneixement.

Des dels temps del Buda fins ara, la ment human és essencialment la mateixa.

Buda Sakyamundi és el mestre de la nostra era i les seves ensenyances són encara rellevants avui. Les tranmissions i les pràctiques del Vajrayana aporten claredad, estabilitat i lluminositat interna. La realització de la meditació Vajrayana no ailla al practicant del món o li proporciona una salvació únicament personal. De fet, integra els mitjans hàbils i la saviesa amb una visió oberta i infranquejable de la interconexió de la vida.

Paradoxalment, fou a través d’una de les tragèdies de la història, que el Tíbet donà a conéixer el seu coneixement inagotable del ser a la resta del món. Amb la ocupació xinesa i la annexió del Tíbet el 1959, molts dels mestres més importants del budisme van fugir, al igual que milers i milers de laics. Aquests mestres es van emportar amb ells una gran realització espiritual, així com escriptures sagrades, relíquies i obres d’art consagrades. Al principi van anar al nord de la Índia, Nepal, Butan i Sikkim. Als anys següents, van començar a rebre a aquells de nosaltres que des d’Occident buscavem un camí espiritual, una manera de viure amb dignitat, coratge i humor i compassió en un món cada cop més perillós i caòtic.

Entre les grans personalitats que van sortir del Tíbet estava S.S. Dudjom Rimpoché. Era la encarnació espiritual del Llinatge Nyingma, la transmissió original vajrayana del Tïbet. En una de les seves encarnacions anteriors, Dudjom Rimpoche fou Sariputra, un deixeble directe del Buda Sakyamuni, i en l’altra Khyeu Chung Lotsawa, un dels principals deixebles de Padmasambhava. Ampliament reconegut com mestre dels mestres, Sa Santedat fou un erduit i prolífic autor de més de quaranta volums que han donat nova llum a les ensenyances i les pràctiques tàntriques del Llinatge Nyingma. Era també un mestre en medicina i ciències tradicionals. Venerat a tot el món per la seva eminència espiritual, profunda realització meditativa i vasta saviesa. Dudjom  Rimpoché va aportar la seva riquesa per establir la escola Nyignma a Europa i Amèrica.

DUDJOMTERSAR

El Llinatge

La tradició terma és una característica ben coneguda de la escola Nyingma. És el mitjà hàbil per el qual Padmasambhava (Guru Rimpoché), un poderó i gran mestre de meditació, a través dels seus poders iòguics, va amagar ensenyances destinades a les generacions futures als elements: terra, aigua, foc i aire, així com a l’espai de la consciència de la ment dels seus deixebles. En el moment apropiat, aquests deixebles apareixen al món com tertons o reveladors d’aquestes ensenyances que són conegudes com a termes o tresors del Dharma. Aquestes ensenyances han de ser descobertes en determinats moments al temps, quan els éssers tenen necessitat d’una ensenyança en particular per eliminar obstacles, malalties i diferents adversitats.

S.S. Dudjom Rimpoché fou un dels descobridors de tresors i va rebelar moltes ensenyances pel benefici de tots els éssers en temps de guerra, fam i falta d’harmonia al món actual. Així doncs, el llinatge Dudjom Tersar és fresc, viu, directe i sens pèrdua de significat ni força espiritual. Aquestes ensenyances provenen directament de Guru Rimpoche, i a través de Dudjom Rimpoché arriben fins nosaltres en un llinatge curt i directe. Per tant, és una transmissió no contamienda que no coneix la degeneració causada pels samayes trencats. La benedicció és inmediata.

Durant la seva vida, Dudjom Rimpoché no només va decicar la major part del seu temps a propagar i preservar els termes del seu predecessor Dudjom Lingpa, sinó que també va revelar els seus propis. Alguns d’aquests cicles d’ensenyança inclouen el Khandro Thugtik, Tsokye Thugtik i Putri Repung, entre d’altres.

S.S. SANGYUM RIGZIN WANGMO

Sa Santendad Sangyum Rigzin Wangmo fou una dona realitzada, consort de S.S. Dudjom Rimpoché i mare de S.S. Dungse Shenphen Dawa  Norbu Rimpoche. Va ser una manifestació de la Dakini de Saviesa. A l’edat de vuit anys, rebè les ensenyances de la Dakini Yeshe Tsogyal, les quals posà inmediatament en pràctica.

Fou la consort profetitzada de Dudjom Rimpoché, del qual havia estat també consort a la vida anterior. No només el cuidà i li allargà la vida, sinó que també fomentà el floreixement auspiciós de les seves relevacions de saviesa. Passà la major part de la seva vida en estricte retir i en incessant i alentadora activitat en benefici per a tots els éssers. Prengué un rol proactiu en el reconeixement de les reencarnacions de molts Lames. Els seus somnis eren clarividents: tots ells eren predicions. Abans que cap tragèdia caigués sobre la família, ella ho preveia i indicaria mètodes per revertir-ho.

Reconeguda com a manifestació de Tara Blanca i de Yeshe Tsogyal. Dissol la seva consciència al Dharmakaya el 27 d’agost de 2014, a les 5:55 al centre Yeshe Nyingpo a la ciutat de Nova York, entran inmediatament en Thug Dam (meditació irrompible pel benefici de tots els éssers).

S.S. SANGYUM RIGZIN WANGMO

S.S. SHENPHEN DAWA
NORBU RINPOCHE

Fill de  S.S. Dudjom Rimpoche i actual regent del llinatge Dudjom Terar, va néixer a Kongbo (Tíbet) el 1950. Reconegut per S.S. Karmapa com la reencarnació de Taksham Tulku i Tulku Yeshe, descobridor de nombroses ensenyances ocultes.

Al llarg de la seva infantesa i jovetut, rep del seu pare un ensenyament complert en tots els aspectes del budisme Mahayana i Vajrayana. A més a més, és educat a diferents escoles occidentals, raó per la qual no només s’expressa en perfecte anglès sinó que compren la mentalitat occidental.

S.S. Dudjom Rimpoché el designa hereu del Dharma i, com a prova de la seva profunda confiança, li autoritza no només a transmetre totes les seves ensenyances sinó també a efectuar les adaptacions que consideri necessàries per a un major enteniment.

Apart dels monestirs del Nepal, Sikkim i la Índia, ha creat i dirigeix diversos centres i grups de  Dharma als Estats Units, Anglaterra, França, Suïsa i Espanya.

S.S. SHENPHEN DAWA
NORBU RINPOCHE

LAMA DJAMPA GYATSO

Lama Djampa Gyatso-Idili Izcano va néixer a la rivera sud de la Mediterrània a la ciutat d’Oran. Els seus pares, refugiats polítics de la Guerra Civil, aviat es traslladaren a París on estudià fins l’edat de 14 anys. Es trasllada a Altea, un bonic poble front el Mare Nostrum, d’on procedeix la família de la seva mare. Després cursa estudis a Alicant i València on ingressa a la Facultant de Lletres a estudiar Filosofia. Vegent la falta de saviesa i l’excés de racionalisme i materialisme dialèctic de la filosofia oficial comença una intensa recerca espiritual que el porta a apassionarse pel Tantra i la  Alquímia.

Empren un viatge per tot Espanya amb un 4L groc per visitar moltes de les comunitats tàntriques que existien en aquella època. Visita la comunitat del Arco Iris, AnandaíMarga, l’Insitut Tantra de Calonge on practiquen Tantra Vermell o Tantra Kaula, el Tantra Blanc d’origen Sikh a Barcelona… fins que un dia a la facultat veu un cartell on hi posa “TANTRA BUDISTA”. Va a Salamanca per assistir a un curs impartit per un mestre tibetà anomenat Lama Djampel Sangye. Queda fascinat pel Budisme Tàntric i poc després decideix marxar a la Índia i al Nepal a la recerca del seu Mestre.

Lama Djampa assisteix a una formació intensa de 3 mesos on s’imparteixen les bases del budisme. Una formació extraordinària donada per dos grans Mestres, Lama Yeshe i Lama Zopa, al moasteri de Kopan. En una visita a la gran estupa de Boudhanath descobreix el que són els Ngakpas o Yoguis Tàntrics de la Tradició Nyingma. Sent una profunda conexió.

Lama zopa en una conversació privada li diu que té una conexió kàrmica amb dos Mestres, pero només recorda un dels dos noms que pronuncià Lama Zopa: DUDJOM… Dudjom Rimpoché.

Lama Djampa comença doncs la recerca del seu Mestre per tot el nor de la Índia i el Nepal. Aquesta recerca durarà alguns mesos fins que un dia veié a Sa Santedad Dudjom Rimpoche al balcó de la seva casa de Thamel i comença a plorar d’emoció. “Ell és el meu Mestre… És ell el que he vingut a buscar de tan lluny” sent en el més profund del seu ser.

Li fa arribar un missatge, però Dudjom Rimpoché li demana que el trovi de nou a  França el any següent. Passen els mesos i Lama Djampa junt amb la seva esposa de llavors i un amic acudeixen a la Pechardie, residència de Dudjom Rimpoché a Dordonya.

Allà els tres reben directament del Gran Mestre totes unes ensenyances meravelloses sobre el Ngondro o Pràctiques Preliminars. Ple d’energia i devoció torna a la Alpujarra granadina on resideix a més de 1700 metres d’altura i practica el Ngondro. No torna a veure al seu Mestre fins acabar tota la acumulació.

Estudia el Dharma sota la direcció espiritual del seu Mestre Dudjom Rimpoche fins al paranirvan d’aquest el febrer de 1987. Rep iniciacions i instruccions sobre la pràctica del Purba i la Tara Verda de la Riquesa, entre altres.

Després es fa deixeble de S.S. Shenphen Dawa Norbu Rimpoché, fill carnal de Dudjmo Rrimpoche, al qual segueix amb entrega i devoció fins el dia d’avui. Rep d’ell moltes enseyances i iniciacions del Llinatge Nyingma Tersar.

Lama Djampa al mateix  temps rep instruccions del seu Mestre de crear una empresa del no-res. Ho fa intentant unir els principis i la ètica del Dharma a la economia. Intenta aplicar els principis de la economia budista a la nostra societat. Tot això amb importants estances per a la seva pràctica en retirs individuals a les muntanyes. Lama Djampa és empresari i intenta unir la seva intensa vida laboral amb la vida espiritual.

Rep la iniciació i els Vots de Ngakpa o Yogui Tàntric. Després de 30 anys de pràctica del Dharma és nombrat Lama pel seu Mestre.

Comença la tasca de difondre les ensenyances del Tantra Budista per Espanya (Barcelona, Figueres, València, Màlaga) i Portugal.

Crea l’any 2010 el Centre Mandala de Figueres. En la actualitat es dedica com a director espiritual, junt amb un grup d’estudiants, al nou centre de dharma de Can Camps, especialment adaptat per a retirs en grup, al cor de la Garrotxa.

Viu junt la soledat de les muntanyes en una bella i petita vall del Pirineu català. Un lloc preciós, que ell, carinyosament anomena “el Paradís”, on els seus deixebles fan retirs en solitari sota la seva direcció espiritual.

LAMA DJAMPA GYATSO

SANGHA TANTRA BUDISTA

L'alegria de compartir

Per una Sangha del Nou Paradigma: oberta, joiosa i socialment compromesa.

 

La Sanghta Tantra Budista, creada i guiada per Yogui Lama Djampa Gyatso, té com a motivació difondre les precioses ensenyances del Llinatge Dudjom Tersar, utilitzant nous codis, noves formes d’ensenyar que s’adaptin a la nostra cultura mediterrània. Volem crear una cultura del Dharma que impregni la societat amb valors budistes en aspectes tan importants com l’art, la economia o les relacions de parella. Promoure la pràctica del Dharma mitjançant el Programa d’Estudis Contemplatius i Pràctiques Meditatives Gandhara, i recolzar la tradició iòguica tàntrica gràcies al cultiu de la mística que es dóna als nostres retirs. El nostre temple, Can Camps, es trova al cor de la Garrotxa a Girona, però tenim grups de meditació locals a diferents ciutats de la península.

A la nostra Sangha els nens són plenament benviguts. El Llinatge Dudjom Tersar és un llinatge de famílies, la tradició és la dels Ngakpas, Ioguis i Ioguinis. Fomentem que els pares i mares de la nostra Sangha puguin portar els seus fills als retir per què visquin la experiència d’aquests: en la plena natura i en un ambient meditatiu, amorós i respetuós. Depenent del nombre de nens, es contraten els serveis d’una cuidadora especialitzada en criança conscient.

A la nostra Sangha existeix un programa de sponsoring pel qual qui vulgui pot ajudar a d’altres persones econòmicament per rebre les ensenyances o fer retirs. És una manera de practicar la paramita de la generositat i acumular mèrit i karma positiu. Per les persones amb dificultats econòmiques també existeix la possiblitat d’accedir a cursos o fer retirs en condicions especials. Cada cas és avaluat personalment per part de l’equip organitzatiu per determinar les esmentades condicions.

El cor de la nostra Sangha es trova a Can Camps, a Tortellà (Girona), encara que hi ha companys de Sangha arreu de la península. Actualment estan actius diversos grups locals de meditació on es practiquen les ensenyances del Lama Djampa Gyatso. Posa’t en contacte i informa’t sobre si hi ha algun grup local a la teva localitat.